Info Link

 

GURU

Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

MATEMATIKA

Tempat/ Tgl. Lahir :

Surabaya, 24-10-60

Alamat :

Semut VI / 43-I

Contact :

 

 

            Drs. W. Sudarsono H


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

SOSIOLOGI

Tempat/ Tgl. Lahir :

Yogyakarta,01-12-64

Alamat :

Cipta Menanggal Blok 65/HH

Contact :

 

 

   Dra. BM. Rukmi Putranti, MM


Jabatan :

WAKASEK KURIKULUM

 

Bidang Studi :

BIMBINGAN & KONSELING

Tempat/ Tgl. Lahir :

Negara, 12-11-57

Alamat :

KHR. M ABBAS II KAV.12

Siwalan Panji/Sdj

Contact :

 

 

             Drs. I Made Prenamia


Jabatan :

WAKASEK KESISWAAN

 

Bidang Studi :

PKn

Tempat/ Tgl. Lahir :

Lumajang, 02-04-1971

Alamat :

PROF. DR MOESTOPO 25 - 27

Contact :

 

 

      Enggar Tjahyani, S.Sos


Jabatan :

KEPALA SEKOLAH

 

Bidang Studi :

BIMBINGAN & KONSELING

Tempat/ Tgl. Lahir :

NEGARA, 15-02-1959

Alamat :

JL. KHR M ABBAS II KAV.14

Contact :

 

 

          Drs. I Made Aryana


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

BAHASA INDONESIA

Tempat/ Tgl. Lahir :

PARE, 31 - 05 - 1955

Alamat :

RANGKAH 6 TIMUR NO.111 A

Contact :

 

 

       Drs. Krisna Murti, M.Pd


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

PENDIDIKAN JASMANI

Tempat/ Tgl. Lahir :

BUSUNG BIU, 21 - 03 - 1953

Alamat :

Jln. Jepara VIII / 25

Contact :

 

 

          I Made Danana, B.A


Jabatan :

WAKASEK SARPRAS

 

Bidang Studi :

FISIKA

Tempat/ Tgl. Lahir :

SURABAYA, 08 - 03 - 1958

Alamat :

KARAH IV/ 4 , KARAH-JAMBANGAN

Contact :

 

 

        Dra. Endang Kusrini


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

BAHASA MANDARIN

Tempat/ Tgl. Lahir :

SURABAYA, 02 - 05 - 1942

Alamat :

JL. TENGGER NO.4

Contact :

 

 

              Maureen P.S.


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

SEJARAH

Tempat/ Tgl. Lahir :

DENPASAR, 15 - 04 - 1957

Alamat :

JL. KHR M ABBAS II KAV.28 , SIWALAN PANJI - BUDURAN

Contact :

 

            Drs. I Made Arid


Jabatan :

WAKASEK HUMAS

 

Bidang Studi :

EKONOMI

Tempat/ Tgl. Lahir :

KEDIRI, 08 - 07 - 1956

Alamat :

JAGIR SIDOMUKTI 2/ 42, JAGIR - WONOKROMO

Contact :

 

 

             Drs. Widjajanto


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

GEOGRAFI

Tempat/ Tgl. Lahir :

BLITAR, 29 - 05 - 1965

Alamat :

DINOYO ALUN-ALUN 3/6

Contact :

 

 

          Dra. Yusvita Anis S.


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

KIMIA

Tempat/ Tgl. Lahir :

SURABAYA, 12 - 06 - 1974

Alamat :

JL. SIMO MAGEREJO TIMUR 66 SURABAYA

Contact :

 

 

             SANTI RAHAYU, S.Pd


Jabatan :

GURU

 

Bidang Studi :

MATEMATIKA

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

       Ratih Dwi Asmoro, S.Si


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

     Marliene Giuliana N, S.Pd


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

           ...............................


Jabatan :

GTT

 

Bidang Studi :

KET KOMPUTER

Tempat/ Tgl. Lahir :

Magetan,

Alamat :

Jelidro Gg. 3 No. 12 Surabaya

Contact :

 

 

                Eko Setiyo B


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

             .....................................


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

                  Budiono


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

     Sri Dewi Handayani, S.Pd


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

                 Siswanto


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

                   Gunarti


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

            Chamin Tohari


Jabatan :

 

 

Bidang Studi :

 

Tempat/ Tgl. Lahir :

 

Alamat :

 

Contact :

 

 

            ......................................